защити за дома от късо съединение

Защити за дома от късо съединение

Късо съединение означава случайно електрическо свързване между активен проводник (фаза) и земя или между активните проводници на електрическа инсталация.

Сред основните причини за възникване на късо съединение можем да изброим: износване с течение на времето на изолацията на проводниците, механични въздействия върху проводниците на електрическа инсталация и неправилни маневри, извършвани при интервенции.

късо съединение

Късите съединения имат едни от най-нежеланите ефекти върху инсталациите, но също и върху електрическото оборудване или устройства. За да се премахнат тези ефекти, електрическите инсталации са снабдени със защита от късо съединение. Мястото на монтаж на тези устройства е направено в електрически табла, мястото, където сечението на проводниците също е намалено.

 

Стойности на тока на късо съединение

Стойността на тока на късо съединение зависи от вида на късото съединение. Може да бъде нулева, малка или голяма. Например, ако имате съединение между два проводника, тогава нулевата стойност на тока означава, че между двата проводника няма ток. Ако имате съединение между два различни проводника, които са подложени на напрежение, тогава токът може да бъде малък или голям.

Видовете къси съединения са:

  • Фаза – земя;
  • Фаза – фаза;
  • Трифазен.

Ефектите от къси съединения са:

  • Влошаване на изолацията на проводниците;
  • Прекъсване на проводниците;
  • Пожари;
  • Токов удар на персонал;
  • Изключване на електроцентралата.

Начини за защита на дома от късо съединение

Защитата на дома от късо съединение е важна, за да се поддържа безопасността и сигурността на дома. Късото съединение може да доведе до загуба на пари, повреда на имущество, предизвикване на пожар или дори и до липса на живот. За да се предотвратят тези рискове, трябва да се прави правилна защита на дома от късо съединение.

Първо, трябва да се провери правилното захранване на дома. Трябва да се провери дали всички кабели и конектори са правилно свързани и дали има свободни контакти. Ако има, трябва да се премахнат и да се заменят с нови.

Второ, трябва да се провери защитните апарати, като автоматични прекъсвачи и разпределители. Те трябва да са в работно състояние и да предотвратят прекъсването на електрическата мрежа.

Трето, трябва да се проверят защитните кабели и конектори. Те трябва да са правилно използвани и да бъдат проверени на регулярна база. Накрая, е важно да се използват съответните защитни апарати за да се предотврати късото съединение. Те трябва да са правилно монтирани и да бъдат проверявани на регулярна база.

Защитата на дома от късо съединение е важна за да се поддържа безопасността и сигурността на дома. Трябва да се правят правилни проверки и да се използват правилните защитни апарати, за да се предотвратят късото съединение и да се поддържа безопасността и сигурността на дома.

5/5 - (2 votes)
Електротехник във Варна по домовете © 2009 - 2019